از اون چند دقیقه‌ی اول که چشماتو میبندی تا خوابت ببره متنفرم
تو اون چند دقیقه فکر و خیالایی که‌ میکنم منو حداقل ده سال پیر میکنه.