جدی اجازه ندید بقیه با گفتن جمله “جنبتو ببر بالا” هرشوخی دلشون خواست باهاتون بکنن

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.