بازی با روح و روان آدم ها
کار کسیِ که روح و روان براش نمونده از بس تو بازی بقیه باخته ... ✋
دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.