هدفِ اصلی ‏آن است
که در زندگی
احساس عشق و آرامش ‏و لذت کنی.
‏پس هر آنچه را که
به تو ‏احساسِ عشق و لذت می‌بخشد
دنبال کن...

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.