براتون آرزو‌ میکنم آدمی رو‌ پیدا کنید
که خودِ صحبت کردن با شما
براش مهم تر از موضوع صحبت باشه🍃

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.