به جعفر میگم چرا سرت رو هنوزخیس نکرده شامپو میزنی؟

میگه اگه سواد داشته باشی روش نوشته برای موهای خشک😐😂

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.