‏همیشه که نباید بنشینیم و
بدی‌هایِ زندگی‌ِمان را مرور کنیم
گاهی باید نشست
خوشی‌ها را شمرد،
چای نوشید☕️
و پشت کرد به تمامِ نداشتن‌ها
و غصه‌هایی که عمری با آن‌ها زندگی کردیم...❄️🌸

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.