میدونی قانون رهایی چیه؟
قانون رهایی میگه اگه بتونی به خواسته هات نچسبی میتونی به آرامش و آزادی درونی برسی و اگه بتونی این کار رو انجام بدی به حالتی از رهایی و بهبود روحی دست پیدا میکنی،
این به این منظور نیست که کلا بیخیال زندگی کنی و هیچ عملی انجام ندی، به این معنیه که در مسیر حرکت در سمت خواستت با ایمان به خدا رها باشی و مطمئن باشی که آخرش خیره❤️

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.