هفت روش ساده برای شاد بودن :

🔘گل‌کاری يا باغبانی کنيد
🔴پول‌های خود را خرج دلخوشی‌های کوچک و زياد کنيد و مدام به دنبال آرزوهای گران و دست‌نيافتنی نباشيد
🔘در يک مهارت جديد، متخصص شويد
تشخيص اينکه چه مهارتی باشد به سليقه و توانايی خودتان بستگی دارد
🟣نگرانی‌هايتان درباره‌ی آينده را روی يک کاغذ بنويسيد، در يک پاکت نامه بگذاريد و به معنای واقعی مهر و مومش کنيد
🟡اطرافتان را با افراد شاد شلوغ کنيد
گاهی در جمع خانواده‌تان جوک بگوييد و شوخ‌طبع باشيد
🔘مقايسه‌ی خود با ديگران را متوقف کنيد
مهم نيست که اين مقايسه در زمينه‌ی مالی باشد يا تحصيلی یا..
🔴از هر فرصتی برای ورزش استفاده کنيد چرا که ورزش در افزايش روحيه و اعتماد به نفس، تاثير قابل‌توجهی دارد

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.