اگه بی انرژی هستی به آهن نیاز داری
مویز و کشمش بخور

اگه نمیتونی بخوابی به منیزیم نیاز داری
موز بخور

اگه احساس ضعف می‌کنی به زینک نیاز داری
انبه بخور

اگه با احساس خستگی از خواب پا میشی به پتاسیم نیاز داری
لبو بخور

اگه سردرد داری به سدیم نیاز داری
آب خیار بخور

اگه حس می‌کنی غمگینی به ویتامین دی نیاز داری
خودتو در معرض آفتاب قرار بده

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.