می خواهم ،
آنقدر ببوسمت ،،
که شورِ دوست داشتن را در بیاورم ..!


ليلا_مقربی