به دو نقش و به دو صورت
به یکی جان من و تو .. حضرت جانان مولانا
بیرون ز جانِ جان چیست
آنی و بیش از آنی .. جناب عطار
 • MANI

  زان دلخوشیم و شاد که
  جان بخش ما تویی ...

  مولانا

 • k..s

  درود رفیق دل ما که شفیقه..روزگارت خیر و نیک مقابلت مانی ارجمند.
  به به چه معطر و کامل شد بزم مولانای جان با حضورت سالار.. مخلصیم بدون تاخیر .

  چشمی دارم همه پر از صورت دوست
  با دیده مرا خوش ست چون دوست در اوست..
  مولانای دل و جان

 • MANI

  درود بیکران بر تو خسروی عزیز خوبان . مستمع را صاحب سخن سر ذوق می آورد
  ممنونم از قریحه و سلیقه قشنگت که حال خوب ات را با ما شریک می شوی

 • k..s

  عزیز دلی و برقراریت مدام.. مخلصیم

 • MANI

  بزرگواری و به همچنین خسرو جانم

 • آوای باران

  تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را
  تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را

  مثل همیشه عالی..

 • k..s

  ریحانه بانو..مچکرم از دیگاهت در این بزم و حضور