بی‌خیال، بسپار به گذر زمان و غصه‌ی هیچ‌چیز را نخور. قطعا شرایط، هرطور هم که پیش برود، شبیه افکار بی‌اعتماد و از هم‌گسیخته‌ی تو نخواهد شد.
همیشه همین طور است، ما در ذهنمان از اتفاقات پیش‌رو، کابوس می‌سازیم و از تصور احتمالات ناممکنی که در ذهن بافته‌ایم، مدام رنج می‌کشیم و در نهایت؛ این اتفاقات‌اند که در طبیعی‌ترین و بهترین حالات ممکن‌شان می‌افتند و این ماییم که نمی‌خواهیم بپذیریم؛ رنج کشیدنِ ما هیچ چیز را درست نمی‌کند!

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.