ازاین دوستا دارید زنگ بزنه بگه یه چایی بذار بیام یک حرف بزنیم بعد با خودش شیرینی بیاره 🥰😍

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.