تسنیم نوشت:شنبه 17تیر ماه تعدادی از جانبازان در خیابان طالقانی تجمع کردند که به‌دنبال این تجمع درگیری‌هایی به وجود آمد.
لینک
پرویز پرستویی به تجمع جانبازان و سرکوب آن‌ها واکنش نشان داد.
انتقاد پرویز پرستویی از برخورد با تجمع جانبازان جنگ؛ این‌ها دشمن را عقب راندند تا امثال شما‌ها به پست و مقام برسند

لینک
دریافت غرامت از عراق حق خانواده شهدا و جانبازان است و ما برای احقاق حق خود آمده‌ایم. کویت ده سال پیش، این موضوع را پیگیری و غرامت خود را دریافت کرد؛ اما مقامات ایرانی هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.
لینک
پاسدار راه وطن....
پست موقت

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.