ولی من تموم مردونگی رو توو شاگرد مکانیکی دیدم که 12سالش بودُ میگفت واس خاطر خانوادم راضیم شبا هم بیخواب بمونم ،،،

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.