دوست داشتنت،
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست…

دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.