خدایا🙏
🌸در این شب زیبای
🎉میلاد حضرت ابوالفضل(ع)

🌸دعا میکنم
🎉امام حسین علیه السلام 
🌸ضامن دعاهاتون
🎉حضرت ابالفضل العباس
🌸مشکل گشاتون
🎉حضرت امام سجاد
🌸مرهم درد هاتون
🎉و مهدی زهرا
🌸صاحب دلتون باشد...

🌸
🎉

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.