آنچه که افراد در عصبانیت از خود بروز می‌دهند؛ میزان منطقشان، میزان ادب خانوادگی‌شان، میزان بزرگی روحشان، میزان معرفتشان، میزان اصالتشان و حتی میزان مهر و علاقه‌ی راستینشان نسبت به ما را نشان می‌دهد...👌

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.