تنهایي همدیگر را بردارید !
مثل تکه نخ مانده روي لباس !
همینقدر ساده . .🦋
دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.