گاهی شب در من بیدار میشود
و من کاری نمیتونم انجام بدم جز اینکه ماه باشم🦋
دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.