برای کسایی که در حقتون خیانت کردن دلتنگ نشید
برای کسایی که حتی یکبار شمارو کوچیک کردن دلتنگ نشید
برای کسایی که دوستون ندارن دلتنگ نشید
برای بی معرفتا، دروغگوها، حسودا و دوروها دلتنگ نشید
برای کسایی که رازاتونو برملا کردن دلتنگ نشید
آدمای اشتباه لیاقت دلتنگیتونو ندارن!