ای کاش آدما یاد بگیرن
تا وقتی تو شرایط
طرف مقابل نیستن
زخم زبون نزنن
و قضاوت نکنن
سرسخت ترین آدم ها هم
یه روز یه جایی کم میارن...