‏راسته میگن عکس با آدم حرف میزنه،من هروقت میرم تو گالریم همه عکسام میگن ریدم تو قیافت مارو پاک کن

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.