بنظرم بهترین آرزویی که میشه برای کسی کرد "حال خوبه"
‏یکی با پول حالش خوب میشه
‏یکی با بودن کنار دلبر
‏یکی با قرمه سبزی
‏یکی با چای..

من ‏واستون "حال خوب" آرزو میکنم

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.