فاز الان آمریکا و اسرائیل فاز شوکه شوک بعد از سیلی سیلی‌ای که از خدا خورده فعلا گیج و واگیجه و نمی دونه از کجا خورده مرحله بعدی خوردن کف گرگیه اونم مستقیم تو صورتش اونم از دست خدا... که قراره از تو آستین آزادیخواهان بیرون بیاد اون وقته که پخش زمین میشه و دیگه هیچ وقتم پا نمیشه

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.