مژه مصنوعی و کانسیلر و کرم پودر مات میزنی و فقط رژ نمیزنی بعد عکس میگیری مینویسی: نو میکاپ؟!
.
عمروعاص به کمرت بزنه زن

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.