متاسفانه بعضی وقتا
هر چی به آدما
نزدیک تر میشی می‌فهمی
درخشش شون فقط بخاطر
خرده شیشه هاشونه ...

پسند

بازنشر