خدایا
دلم يکيو ميخواد
سرمو بزارم رو شونش از دنيا شکايت کنم 😭😭
فقط…

چارشونه باشه و هيکل ورزشکاری
قد 180 به بالا
چشاش سگ داشته باشه
ترجيحا پيراهن يقه باز مارکدار تنش باشه
لپشم چال بيفته
ته ريش خيلی مهمه
ادکلنشم تلخ باشه
ماشينشم شاسی بلند باشه
يه صدای دوبلوری خسته هم داشته باشه که آدم همينجوری، بيخودی ته دلش بلرزه
خررررر پول باشه و لااارژ
مدرک، حداقل ارشد به بالاااا
تک فرزند
پدر مادرشم دکتر، ترجيحا مقيم آمريکا
البته، فقط واسه شکايت از دنيا ميخوامااااا
یعنی نابود شم اگه نيت پليد ديگه اي داشته باشماااااا
والاااااااااااا😁😂😅

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.