‌‌‌‌‌ بہ قصد "استـخاره"
دل بہ قـــرانـے زدمـ
اِنٍّـــــےّ مَغْلُـًـًوٍبْ آمــده..🌸🌱