تو فرمانیه دوتا ماشین با هم تصادف کردن.

‌ راننده‌ها پیاده شدن خندیدن همدیگه رو بوسیدن
من داشتم میگفتم این بالا شهریا واقعن با کلاسن اگه پایین بود همو جر داده بودن که ...

پلیس اومد تست الکل گرفت جفتشونو برد😐😂

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.