🍁آبان هم رخت بست
🍂و آذر پشت در است
🍁زرد و نارنجی این روزها را از یاد نبر
🍂چتر خیال باز کن و زیر باران قدم بزن
🍁صدای خش خش برگ‌ها
🍂ملودی زندگیست

پاییزتون هزار رنگ🍁
دیوار دلتـون بلنــد🍁
سفـره‌تون پربرکـت🍁
و عشـق و مهربـانی🍁
مهمون همیشگی خونه هاتون❤

بازنشر