خدایی اگه دعای این مستجاب نشه بی انصافیه
اتوبوس هم این همه چراغ نداره

😂😂😂😂😂

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.