.

هر چقدر هم که فداکار باشید اسمش یه روز میشه "میخواستی انجام ندی"

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر