همیشه خوشحال بودن کار راحتی نیست

همیشه اونی که خوشحال تره ، به بقیه امید میده

با همه مهربون و کینه تو دلش راه نمیده درد بیشتری کشیده و ناراحت

ناراحت از همه چی اما این رو فهمیده که بایدبخنده خوشحال باشه به بقیه امید بده

اینطوری کارایی کسی واسش نکرده روجبران میکنه اماای کاش باخنده

این آدما بخندیم و پیششون باشیم...!!!
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر