مگر در زندگی چند بار پیش می‌آید که آدم، برای دیدن کسی که دیوانه وار دوستش دارد دست و پایش بلرزد؟
مگر چند بار در زندگی،
چراغ‌های خانه دلت به دست‌های پر مهر کسی روشن خواهد شد،
که لمس دست‌هایش آرزویی دیرینه است؟
مگر عشق چیست؟
جز خواستنِ
تمام و کمال کسی که رویای تو حتی
از خیالش هم نگذشته است...
من با عشق تو،
تمام این‌ها را از سر گذرانده‌ام...
باور کن که
"تو واقعی‌ترین احساس من بودی"...
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر