قدرت واقعی حافظه انسانو موقع دعوا با کسی که همیشه خوبی کردی درحقش و بدیاتو داره میشماره میتونی ببینی !

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.