امشب
برگ برگ عاشقانه هایم را
بر سنگ فرش قلبم میریزم
تا هنگام ورودت
صدای خش خش حرفهای
در گوشی مان دیوانه کند
افلاکیان را.....
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر