تو حتی اگه مال من هم نباشی، میشی

قشنگترین غمی که میتونم داشته باشم
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر