امیدوارم روزی مرا بیابی
من رد پای شعرهایم را
جا می‌گذارم
در هرچیز کوچک ساده‌ای که
لمس می‌کنم

آلکساندرا واسیلیو

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.