میخواهم
به يادِ من باشى...
اگر
به يادِ من باشى؛
عينِ خيالم نيست كه همه
فراموشم كنند...
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر