سکوت
در مقابل بعضی حرفها
چقدر زیباست
وقتی قرار است
پاسخ را خدا بدهد .....

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.