«وقتی منو بوسید به دنیا اومدم؛ وقتی ترکم کرد مردم؛ فقط چندهفته‌ای که دوستم داشت زندگی کردم.»
به‌نظرم این جمله از بوگارت در "در مکانی پرت" عاشقانه‌ترین دیالوگ تاریخ سینماست. سرشار از عشق و حسرت.
به خودتون لطف کنید و فیلم "In a Lonely Place" نیکلاس ری رو ببینید.

بازنشر