هر کس برای رفتن بهانه‌ای واهی برایت تراشید تو برای نماندنش هزار بار از او تشکر کن..!

نزار قبانی
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر