يَعْلَمُ‌خَائِنَةَ‌الْأَعْيُنِ‌وَمَا تُخْفِي‌الصُّدُورُ
خداوندازخيانت‌
چشم‌هاوآن‌چه
دل‌ها
مخفی‌میکنندآگاه‌است🌼

☆•سوره‌مبارکه‌غافر•آیه‌19•☆