آدمی به مرور آرام می‌گیرد،
بزرگ می‌شود،بالغ می‌شود
و پای اشتباهاتش می‌ایستد
‏گذشته‌اش را قبول می‌کند

نادیده‌اش نمی‌گیرد
‏می‌فهمد که زندگی یک موهبت است
یک غنیمت است
یک نعمت است
و نباید آن را فدای آدم‌های بی‌مقدار کرد!

‏اصلا از یک جایی به بعد
حال آدم خودش خوب می‌شود ...😍✌️

برش کتاب: جای خالی سلوچ
(محمود دولت ابادی)

💙

بازنشر