از خداوند به اندازه‌ی دارایی‌اش بخواهید
نه به اندازه‌ی رویاهایتان.
خداوندی که صاحبِ آسمان‌ها و زمین است
و هیچ چیز خارج از اراده‌‌اش نیست،
از او غیرممکن را طلب کنید ! 💛

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.