‎یبارم رفتم روانشناس
‎دو ساعت باهاش حرف زدم گفتم دکتر مشکلم چیه ؟
‎گفت ببین مشکلت اینه اینجا نونواییه
‎منم شاطرم هرکی لباس سفید میپوشه دکتر نیس حالا پاشو برو😂
حال دلتون خوب ❤️

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.