چو پیش خاطرم آید خیال صورت خوبت
ندانمت که چه گویم ز اختلاف معانی...


پ‌ن: وقتی دارم با موبایلم صحبت می‌کنم...

دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.