با حقیقت بزن تو گوشم ولی با دروغ بوسم نکن. 😊

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.